" אך בני ישראל לא שמעו מקוצר רוח..."

רש"י : מיצר נשימתי

רבי נתן : צריך להכיר חסרונו ואף על פי כן לבטוח בחסד ה'

מוהר"ן פו - ע"י קטנות אמונה באים לעבודות קשות

לבקש מהשם יתברך לזכות לענוה באמת

שיחות הר"ן קלט : לב ישראלי - אלוקות

צמצומים רבים להשגת אלוקות, אבל אנחנו נשארנו בצמצומים...

קשר בזכות החסרון

@ בדיחה @

שחרור כדי להגיע לאמת...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו