הכשרת האברכים - נקודת החבר

פרשת בלק - בלעם - תיקון התפילה בקדושה

נפש צריכה חיות... מתפילה ?!

מוהר"ן ט' - הרשעים - החלקים שבתוכי שמונעים ממני התקרבות וחיבור לה'

דע - שיש פתחים הרבה

איך תדע שאתה לא במקום - את כועס על הסביבה ועצמך

אמת - המקום העכשוי שלך / כנות

פתח/צוהר לתיבה - תיבת הדיבור - דרך שם נכנס האור - אבן/חלון

עיקר המחלוקת של ישראל הינה המחלוקת עם עצמם

רוב הדינים מרוב האמת..התבודדות ונקודת החבר

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו