אהבת חברים - סגולה להתמדה

פרשה - יהודה מדבר עם ה', שיתן לו כוח...

ללמוד להרגיש בהכרה את היצירות הפנימיות ולהוציא אותן מהכח אל הפועל

מפורסם של שקר - משהו פנימי שאינו שייך לך

איזהו האדם הלומד מכל אדם - לתקן את נפשו...לא בכבדות...

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו