התחדשות הבריאה כמו ראש השנה בבראשית - להתחיל מההתחלה

החיות של השנה הקודמת נעלמת ע"מ לקבל התחדשות ואור חדש

ללכת מעבר למה שאתה מכיר - הכלי להתחדשות

עם הברכה בא הדין.... יום הדין וגם הברכה לכל השנה, דיבור - המתקת הדין

חלבן - מתגלה הערך הפנימי ומטרת החיים ומחוייבות לחיות לאור זה...

משתקף התנוצצות הלב לקטנות החיים - זה הפער - מזה נוצר תוקף הדין

לסגור הפער ע"י בכיות ותפילה

יש פער - תקבל את עצמך. הקשה זה לא הפער אלא הירידה העצמית

...מענה לחברים...

קבלה עצמית ורצון להתקרבות , הכל ממנו כולל החסרונות

הרגשת אור ה'  גם בירידות

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו