רזי לי - חרלפ - אהבת ישראל

פשוט ללכת - יאיר משתף ואח"כ אסי

אורות הקודש - התביעה להיות ביסוד הכללי

הקיצו - הערך הגדול שבעצם המפגשים בתוך ישראל

בדד...

עצם החיבור בין 2 אנשים בישראל - עושה רושם גדול בשמיים

התגלות ה' עכשיו - צמצום וגדלות

- האם זאת זכות להיות לידך ?!

הרב אריה משתף

יש ערך נשמתי למפגש

חוסם ונחסם

פנימיות אמיתית מול דעה

אוהב את הבריות - מעלה בפני עצמה

" הדרך אל התורה היא אהבת הבריות והתקרובתן זו לזו - וזה קודם לתורה..."

ניגון

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו