ממשיכים לגאולה...

יציאה לגאולה, מטפלת בקטנות ממילא.

לחיות בתודעה של יציאת מצריים

יסוד האמונה - יש משמעות למה שאתה עובר.

המכות - נגוף למצריים רפוא לישראל - ממצב של שכחה למצב של התקרבות

המטרה - גילוי ונוכחות ה' בעולם - בעולמך

שורש אחד - אך הגילוי באבחנות

ממפגש עם המציאות אנחנו מבינים את דבר ה' - אך יש עבודה מול הכלי שלי "השבור"/השתקפות הזיכרונות שלי בשדה ההכרה

תרגום המציאות מתוך השבר ולא מתוך הנשמה

לשוב לנקודת לבבי - שלא נפצעה מעולם

מכת בכורו - "צריך להבין כדי לחוש יציבות"...שגיאה. צריך להגיע לאמונת ההשגחה

כח מה - מה אתה רוצה ממני כעת ? להיות פנוי למה שצריך להתגלות ולא למה שאתה רוצה לגלות

לקבל כח מעצם הקירבה והחיבור ולא מהתוצאות

אני בא להתקרב לא יודע לאן זה יוביל...

כשבני בכורי מופיע/מתגלה יש שמחה.

(מענה לשאלה)

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו