לימוד תורה מרצון - עבודה מרצון - מבעל בחירה

כשאין רצון אזי חוסר חשק, חוסר נחת, מתגברים הדינים על הסביבה

מושב הרצון בלב - נוכחות עם רצון - לב פתוח

לעורר עצמו - להביא את הרצון - הנהגת השמחה

איך מכניסים רצון כשאין רצון :

1. זיהוי מצבך הנוכחי כפי שהוא, בלי תוספות(במהותנו אנחנו חתיכת רצון טוב)

 2. דיבור של אמת, מעורר את הטוב הפנימי, מתוך ביטוי של חוסר רצון מתעורר רצון, הדיבור מברר את הרצון האמיתי

שמחה - רצון מונח בעשיה

כל אחד כלי שרת לקבל את הקדושה

צחוק- מפגש עם חוסר פרופורציות בפנימיותי

צא-חוק --> צא מחוקיות עצמך

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו