ימי הפורים לא יתבטלו לעתיד לבוא...

החג הגבוה בשנה - בשיאו משתה...

חג של לעתיד לבוא - אין עדיין דעת לזה - לכן צריך שחרור הדעת

מוהר"ן - תנינא - עד' - פורים הוא בודאי דרך והילוך לפסח...

"ממצרים ולא יראו פני ריקם" - ר"ת פורים

כל ההתחלות עכשיו מפורים...

בלבבי - פורים הינו ראש לכל המועדים

מפסח - ספירת העומר - קבלת תורה - כסדר

פורים - גילוי העצמי ללא לבושים - הדבר בעצמו - רוצה רק את הקב"ה - לא כסדר

וודאי שמו זאת תהילתו...

להגיע בלי עבודה... עד דלא ידע - לשחרר את הדעת והעשייה

שורש הברור - אמונה פשוטה - חיבור פשוט בתכלית הפשיטות אליו יתברך

הקב"ה חברותא לאדם

להגיע מהתורה לבורא - פסח

מהבורא לתורה - פורים

להרגיל את הנפש - לחשוב על בורא עולם - כך מורגש תחושה של התחברות

פושט יד - להפשיט את הלבושים - להיות מוכן לקבל - ולבקש גבוה מעל גבוה...

ועכשיו... ההתחלות הן בכל רגע ורגע..מעכשיו. וכאן נמצא הקב"ה.

הלכות פורים בערב שבת...

גוד פורים....

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו