גן עדן תחתון

קרליבך - מחויבות להרגיש את הטוב

לך לך - לעצם נקודת האמת

קרבה לעומק העומקים שלך - ומתוך זה להתקרב לעולם

קירבה לה' = קירבה לאנשים

ממה מתרחקים - לך - ארצך / מולדתך / בית אביך

אור החבורה - והאור החוזר

אמונת הראש / הלב / האיברים

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו