ניגון ואיזון של עבודה פנימית

בעניין הגבהות - הקטנות והגדלות בקדושה

הגבהות מטהרת את הטמאים והרחוקים שבתוכך - 

עכשיו כשהתרחקת -> תעוף על עצמך -> נשמה גדולה, קודש קודשים

ואז כשהתקרבת -> אל תחשוב שאתה כבר שם...קטנות בקדושה - שלא ידמה שהוא גדול מחבריו

עבודה בין ארז לאזוב...גבהות ושפלות...ע"י זיהוי נפשי לעבודה.

צדיקים ליבם ברשותם

@&@&... ניגון של אלוני ... @&@&

לשמיעה ביוטיוב : https://youtu.be/CWydFJzqQMQ

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו