ליקוטי הלכות יום טוב - הלכה ה'-ו' / מוהר"ן ע' - משכן - להמשיך / למשוך אלוקות

כח המכריח - המניעות/הגוף/הזמני

כח המושך - הנשמה / הנצחי - למשוך עצמך לשורש נק. האמת של מחצב נשמתנו

הרב קוק - למצוא את עצמי בעצמי

עיקר האומנות - כיוון המידה בין 2 הכוחות

באמת לאמיתה - הכח המושך הרבה יותר חזק, למרות שנראה/מורגש הפוך

המטרה שהכח המושך יהיה גלוי : כל מי שמסתכל עליך, יודע שיש ה' בעולם.

הכח המקורי שלך.

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו