התפיסה בגדלות מאפשרת התמודדות עם היומיום בצורה אחרת

אנחנו התגשמות הנבואות...

מעמד הר סיני - ירד סדר חדש לעולם - מהות ואור אל מול החושך

תורה - תווך בין האינסוף לסוף

חיבור הבריאה לבורא

כל יהודי - ספר תורה מהלך

טללי חיים / שבועות - פרק יט' : גילוי בליבך שיש בורא לעולם

כל אחד זוכה לפי הכלי שהכין, כאיש בלב אחד... ליצור קשר עם החבר...

אהרון: מוצא חסרון ועושה אותו אוהבו - עבודה לשבוע

והחסרון חוזר למקומו מאליו - עושה תשובה מעצמו.

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו