"אם במחתרת נמצא גנב...שלם ישלם..." - תשלומי כפל

מהו דיבור של אמת ?!

דיבור של אמת הינו התיבה, באמצעותו תופסים את הגנב שהוא הכוח המדמה / גנבת הדעת

תשלום כפל - 1. החזרת הטוב העכשוי 2. פתח לאור התשובה להתגלות ולהחזיר אבדות ישנות

בתיקון צריך נשיאת הפכים - לכל עת צורך משלו וזהו ניגון אלוקי זיהוי העת

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו