להיות בתנועה של התקרבות

עולם הבא - כל המאורעות לתיקוני ולטובתי

כל מחשבה , דיבור ומעשה - חומר גלם להתקרב אליו

המגע עם עצמי - מגע עם ה'

הקיצו ורננו - הגלות והגאולה

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו