@&@&...ניגון... @&@&

עצם התפילה היא המענה לבקשותי - ואני תפילה

שיחות הר"ן - חלק ג' - הפליג בגדולת ה' - העיקר שלא ידע

לזרוק את התורה והאמת שמרחיקה את עצמו - מעצמו ומיקיריו - חוסר ידיעה של אחריות !

אם זה מובן ושכלי,  כנראה זה נמוך

אי הידיעה שלו (רבינו), גדולה יותר מהידיעה שלו...

חיבור לתשובה - למה אתה לא חוזר... כי אתה מלא ב"עצמך" - אגו

מהבעלש"ט : לעבוד את ה' באופנים שונים

קישור ליוטיוב :  https://youtu.be/KJKxjg4sI1s

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו