התחדשות וקלות דעת בקדושה

אמת - עיקר קיום העולם

אמת אחת, אך מצד המקבלים יש ריבוי ושינויים

גילוי האמת בליבך בעת ההיא - המיוחדת לך ולרגע זה, שיכולה כעת להתגלות

החפץ באמת - יבין בעצמו את האמיתה שלו - ועם זאת יהיה מסוגל להשליך ארצה / לוחות

באמת - הקב"ה רוצה לקרב לא להרחיק

החיפוש הנצחי של האמת לאמיתה - בתפילה תמידית

המפגש עם המציאות הינו מפגש עם  הלבושים... וצריך להפשיט הלבוש ולגעת בנקודה

הכנעה, כנות, והבדלה

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו