כי תבוא - לאומן... !

ביכורים - להביא משהו מהפרט ולחברו לכלל

ביכורים - התחדשות - להתחיל בכל פעם מחדש

כל ההרפתקאות והמניעות מטרתן - התקרבות

כל הרפתקאה הינה שפע חדש עבורך

ההתמודדות - עם אמונה

שלב א' - מודעות לעצמך

שלב ב' - הבנות

דין נוצר כשנשבר לך מה שחשבת...

אי אפשר לדעת הכל... להשאיר רווח לתפילה... ולהכניס את הקב"ה לחסרונות

@&@ שירה - והיא שעמדה  @&@

חידוש בעומק האמונה

הבריאה נבראה בשביל ההתחדשות - ביכורים - ראשית - ישראל

@&@&  שירה וריקודים  @&@&

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו