עקב - רש"י : אלו המצוות הקלות הדש בעקביו...

היחס בין האורחים לבני הבית

עשייה מתוך הרגל, ביחס לעשייה מתוך השקעה וחד פעמיות

גסות ללא הרגש - פעולה טבעית ללא מחשבה

עקב תשמעון -  שמיעת הלב - בשמיעה אמיתית הלב פנוי לקבל

לשמוע את המצוות וישים על ליבו

בחלקיות - לקחת דבר אחד ולהכניס בו מעט יותר כוונה

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו