לראות את הטוב... ועוד הרבה יותר מזה...

להיזהר מאוד !!! להיות בשמחה בשבת...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו