חגי תשרי כמהלך פנימי אחד,

תמצית הקשר בין עם ישראל לקב"ה

בריאת האדם ופנימיות הרצון

חוצפן גאולי

עבודת האדם

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו