מסכת שבת - "לשוב רגע לפני מיתתו"

יומי האחרון - הנחיית דימיון מודרך (לא לבצע בנהיגה...!)

שיתוף חברים

התבוננות על ההתבוננות

מה שעלה בי... עולה לתיקוני... בגלל עיכובים שלי...בגלל הרגלים... לשים לב.

מה תחושת הפער מעוררת...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו