פרה תמימה - מעבר בין דור המדבר לדור א"י

חזרה ליסודות התורה - סיפור אלוקי מעבר לטעם ודעת

יציבות האדם תלויה בפנימיותו - עיקר הידיעה שלא נדע

אני מנסה להשיג - אבל זה רחוק ממני - חווית געגוע תמידי לחיי נשמה

כל השגה זה צידה לדרך, העיכוב - ההבנות הקודמות שלי

הגעת לנווה מדבר וחשבת שזה ישוב

ללמוד להכיר מאיפה נובעות השאלות - האם שאלה משבר - שלא מאפשר לפגוש את האור

האחריות להגיע לעצמך - לחשוף את הנק. העצמית שלך או את הצד שאתה תופס

הטהרה והטומאה שבדעת

אזמרה - מטהר טמאים ומטמא טהורים

מוות הינו פרידה בין החיצוניות לפנימיות

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו