שם השם המיוחד לחודש אב

בעלש"ט - מב' מסעות מיום היוולדו עד חזרה לעולמו לארץ החיים העליונה

יציאה מהרחם - יציאת מצריים, גלות - עיבור, לידה - יציאה מהגלות, מוחין - הולך בעצמו

כל מצבי חיי הינם מסעות

חנייה - מקום חדש, קטנות / מסע - התעוררות הרצון, גדלות

ילד פועל מתוך אינסטינקט/ללא  יכולת המתנה - קטנות

מבוגר פועל מתוך הכרה רחבה ונשיאת ההפכים - גדלות

מסע של ברור ניצוצות והשלמתן - ברור האמונה והנק. הפרטיות שנאבדו

"ויסעו ממרה..." - יש מיים מרים ויש מתוקים/שקר/קירור הדעת והרצון

"לאלימה" - יעקב אבינו לא מת - נק. האמת/למתיקות התורה ולחיות הפנימית

שלב 1 - הכנעה, התנהגות הילד, זיהוי ששתינו מרה, ביטוי - אתה סגור למציאות

שלב 2 - הבדלה, לחשוף את הפנימיות והשקר העצמי שלי

שלב 3 - המתקה, חזרה וחיבור לעצמי לה'.

שיתוף דור

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו