הדבר עצמו - מחויבות לקשר עם ה'

חיבור לרוחו של משיח - התגלות זו בחיי

מוהר"ן ח' : חשיבות הגניחות (נשימה ארוכה), השלמת החסרונות, חידוש העולם וחיות האדם - הנשימה

קשר עם הנשמה זה קשר עם הנשימה - חיבור לשורשך

אנחנו מונשמים ע"י הקב"ה, אתה נושם אותו והוא נושם אותך

מה שמחייה אותך זה הרוח - כח החיים שלי לא באחריותי - הנשימה

האם חוויתה מצב שהכל טוב, פשוט נמצא ואהוב, ללא קשר למציאות חיצונית, מלא באור פנימי טוב ושלם, שאין אחריו הרהור למשך זמן ?...

לרוב החוויה היא "כתוצאה"...

מנסים להגיע לבטחון מבלי שדברים יסתדרו

מרפה את הדעת ע"מ שיתגלה משיח - התגלות הרוח

מתוך ספר מנחת יהודה של רבי יהודה : לקבץ הכח הנסתר  בקירבו...

השבוע להיות בקשר עם הנשימה - חווית החיים השורשית

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו