מהכרה חיצונה - להכרה פנימית

"סולם מוצב ארצה..." - כך כל אדם - המפגש בין שמיים (פנימיות) וארץ (חוץ)

"אבן גדולה על פי הבאר..." - באר מיים חיים - הגילוי האלוקי בפנימיות לבבך - כמעיין נובע

אל מול האבן - הכוח המדמה והמכסה על ההבחנות בחיים

לבביות חסומה - מיתר שכל

3 שלבי העבודה :

1. זיהוי הפרטים החיצוניים וחיבורן לכלל - פנימיותי

2.סידור פנימי - בין אמת לאמת לאמיתה - לגלוי הניצוץ האלוקי שרוצה להתגלות

3. הנקודה האלוקית שמביאה לדבקות ב-ה' - חזרה מהכלל לפרט.

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו