ליקוטי הלכות/אורח חיים/ראש חודש - אות ה

מהלך תיקון המלכות/ראש השנה/אחור-נסירה-פנים/מלכות פה-תפילה

אתה שותף /שליחות בתיקון השכינה

פרשה - שילוח הקן

תיקון הדיבור / כל מעשי האדם הם לצורך ברור ניצוצות שנפלו מחטא האדם הראשון - אם יש התפעלות הנפש, יש נקודה לברור

ציפור - דיבור - דיבור עם ה' - תבונות התורה

אם הבנים/הבינה/ההתבוננות (השכל) - שלח תשלח

היצר תופס אותך במחשבה והשכל, מבלבל אותך ומונע ממך להוציא את הקדושה שבך

תשלח את האם - אל תסתכל על הבלבולים והדמיונות

פשוט לדבר - הבנים, הנפשות המתבררות ע"H הדיבורים הקדושים

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו