מודעות למה אתה מרגיש... חיבור פשוט לעצמך

מידות גבוהות יותר מהעשייה

בעשייה הנפש לעיתים עוד סתומה

התרגשות - גילוי נפשי ראשוני - מחובר בשורשו למרכבה / קב"ה

התרגשות מבטלת את החושים

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו