@&ניגון@&

קרליבך - כח להשתנות ולהתחדש - לא לחזור להרגלים - קשר עם עצמך

האר"י - 21 יום של תיקון העולם והתחדשות, לרצות רצונות גדולים, גילוי המלכות, לבנות לעצמינו את הכלים

הסתלקות הדעת/מוחין - הסתלקות הידיעות של השנה החולפת, לקראת קבלת החדשים על קרקע חדשה

חיזוק האמונה - תיקון התפילה - התבודדות "האמנתי כאדבר"...

כתיבה לחיים... - משמעות של חיים, עת רצון - זמן עם רצון חיים = חיבור

חיבור בשלבים...לגוף,לרגש,למחשבות,לרצונות,לתורה,לשכינה, לאישה,לילדים,לקב"ה...

בלי עצירה והתבודדות כמעט שאי אפשר שלא לחזור לחזור להרגלים...

בלבבי - דרכי התשובה - התקשרות נפשית לקב"ה - פנימיות התורה והמצוות, קשר של אב ובנו

כל החיים הם מצוות כיבוד אב (קב"ה)

@&ניגון@&

קרליבך - לקרוא ממעמקים - ממעמקי החיים מכל מצב, בכל מצב - כמו שאתה. מעומק נשמתך.

דירשו את ה' - בהיותו קרוב

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו