חוקה - גזרה בלא טעם

אין לערער/להרהר על כל המצוות

איך אתה יודע שאתה מתקדם - אתה פחות יודע

אבל יכול לרצות - עד אין סוף, יכול להתגעגע, הגעגוע של הנשמה זו המציאה...

כל מצווה לעורר געגוע..."לאחוז באין סוף געגוע"...

הכלי - אמונה - שבליבך - בינך לבין ה'

מבשרי אחזה אלוקה

לשמיעה ביוטיוב : https://youtu.be/jM10VBsIXf4

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו