"...עיקר השמחה בנקודת האמת שבלב האיש הישראלי..."

אם אין שמחה - אתה לא בתדר/בניגון המדוייק לך

הצלחה - קשר עם ה' כל מקום בעליה ובירידה

דרך להגיע אל האמת - געגועים וכיסופים באמצעות הדיבור - הכלי לשפע

נקודת קדושת הנפש הבהמית - ברור עימה את הנקודה האלוקית

צריך שחרור של הנקודה השכלית כדי להגיע לנקודת האמת איתה - לפשיטות

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו