אלול - חודש הכנת הלב (לקראת ראש השנה), התבוננות וחיפוש, ריגול בנפש

הכנה לפגוש את מה שיש - להתקרב מאיפה שאתה

לשהות בחוסר אונים - בחוסר תשובה - הקשבה למצב בשלב ראשון...

הדברים (שעלו לך), אח"כ חוזרים (שבים) למקומם מעצמם מבלי להיכנס פרטי הדברים עצמם

אחריות לרצות - לא על מה שמגיע

אני לדודי - הקשר פנימה ושהיה (התעוררות מלמטה)

לשוב למקום המקורי - אתה תוצאה של הרצון של ה' להטיב לנבראיו

חזרה למקום ראשוני - רצון קדום של בריאת העולם (ואף לפני)

דודי לי - אור חוזר (מלמעלה למטה), מגיע לפי הרצון/לב שפתחת

אני - מי זה ?! - רק אני לדודי ל-ה', רצון ותשוקה לדבקות

ה"אניות" האמיתית צריכה להתגלות, להעיז, לגלות, להתחיל מחדש...

שהקב"ה לא יהיה אורח בחיי... אלא בן בית !

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו