בעלש"ט - עקב ואתחנן

מתנת חינם

לימוד תורה לשמה

לימוד הלכה - ללמוד איך אבא מלמד אותך ללכת

בתמימות. ד' אמות הלכה זה הוא ממש

כשלומד מיישב עצמו לפני מי הוא לומד

בדיקת רמת אמונה - האם מדבר עם ה'

הרגשת הבדידות היא שיא האגו

התבודדות פתרון לבדידות

סיום מסכת ראש השנה - אורי +יעקוב

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו