יחס בין אורות (יתרו) לכלים (משפטים)

משפט - ברור האמת - מפגש עם עצמי - לרוב בשם האמת אני מכריע עצמי לכף חובה

מפגש עם הזיופים - ומוכן להשתנות (לא לשים פסוק על חסימה)

הלכות גניבה - "אם במחתרת נמצא גנב....." - כפל תשלומים...

דיוק בין הדיבור ללב - הכלי של האיש הישראלי

חושך - פער בין המילים למחשבה והלב

אור - להיות נוכח בתיבה

דיבור של אמת - מדליק את האור - ואזי הפתחים מתגלים ע"מ לצאת ולהתחבר

תשלומי כפל :

1. האדם יוצא מהחושך וחוזר לזמן העכשוי (יוצא מהמדמה של עבר - אשם, עתיד - דאגה)

2. מוציא לאור קדושות שנאבדו בעבר - למצוא את קדושתך שאתה קודש קודשים

מרוב "חרפה שברה את ליבי"... יוצר תאוריות מדומיינות על החיים - והן מתגלות ...

לב פתוח - נמצא נוכח עם רצון להתקרבות ובנחת

הכלי - דיבור של אמת

שורש הבעל דבר (הכח המדמה) - הסתרת אור ה' וחכמת ה' - מלכתחילה כדי ליצור בחירה

מתוך החושך למצוא את האור, רק בעל בחירה יכול לכך

מסירות נפש לאמת

@#$ - שיר אלוני - @#$

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו