"תתגלה האהבה שבדעת..."

1. אור האהבה שבימים - עפ"י המידות, בפועל, אחרי הבריאה

2. אור אהבה שבדעת - אהבה שבכח, קודם הבריאה, האהבה שבדעת טרם הלידה

פנימיות התורה - האלוקות זה אתה

זה כנגד זה - הצד האחר שמתנגד

כנגד האהבה שבימים - המפגש עם "הרע" של המציאות - פרעה

כנגד האהבה שבדעת - חוקות עכו"ם (חוק ללא טעם), שנאה ללא טעם - עמלק

פורים - לפגוש את הספקות שהן ללא מענה ולפגוש שהן גם אלוקות

עולם הבא - פנימיות ההווה

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו