הירידה והגאולה - כמו שזה בעם, כך זה באדם הפרטי

יוסף הצדיק - מנפח האפרוריות מליבם של בנ"י ומעורר את האש הפנימית

לקחת את החלקים הפנימיים שקשה להם בעבודת ה' - לא בקיצוניות, אלא במתינות ויישוב הדעת

להוריד את התלות בעולם בדרך לשמחה והתעוררות וששון

הכלי - מילה דשטותה, לשחרר הכבדות לטובת גילוי התשובה והנשמה

לפגוש את המציאות לא מתוך הדימיון והשעבוד

בשביל זה נשלח יוסף מבעוד מועד למצריים...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו