להתגעגע להנהגה האלוקית של השמיטה

מה זה בעבודת האדם - טללי חיים / תקמ"ד

בגשמיות  - תחרות, ברוחניות - אחדות

שמיטה - ירפה מדאגתו וימסור עצמו לעולם / לעם ישראל

למעלה מחיי היחיד וצרכיו

מתוך בניה עצמית ניתן להשמיט ולא מתוך ויתור עצמי

אי אפשר בלי תפילה השפעה שלמה

לעשות עם חסרון - ככה נשאר הקב"ה בתמונה

אי אפשר להיות נקי - צריך שיהיה לך אכפת להיות נקי

יובל עונה לאודי, דור, מאור

מאיר בשיתוף משמעותי

ניגון - גוד שבס....

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו