קרליבך - 150 $ - התקרבות לישראל הינה התקרבות לה'

יובל משתף על ערב  שישי...

גרשון מספר סיפור על נישואין (מצחיק)

עומק האמונה - הכרת האינסוף שאנחנו לא יודעים כלום

האחיזה שלך הינה העיכוב לשלב הבא

לשתוק את המחשבות, לא לתפוס צד, ולזהות את הקשר הפשוט עם ה' לא דרך אמצעי המציאות (לבושים)

@&@& ניגונים @&@&

צופי מספר סיפור של קרליבך

סבא ישראל - תפילה תפילה ורק תפילה

הלכות ברכות 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו