סיפורי מעשיות - הלב והמעיין - לב: החיות של כל דבר - תפיסת חיים של לב

טללי חיים - האור הגנוז של בין המיצרים, עבודת ה' משתנה בהתאם לזמנים

כל רודפיה השיגוה, להשיג אורות יה ב- וה

3 סוגי ימים, ימי חול, ימי מועדים ושבתות וימי בין המיצרים

בין המיצרים אור בניית בית המקדש ה 3

2 דרכים לקליטת האור, שמחה וכאב

כאב - תחושת חסרון האור, מתוך קשר למודעות לאור הגנוז שבתוכו

מי שמרגיש את הכאב ירגיש את השמחה

דמעות של קדושה מולידות רצון להתקרבות והאני הטוב מתגלה בחוש - המהות

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו