מחויבות לתנועה והתקדמות - יסוד בעבודת האדם

מה הוא הוא מחדש - אף אתה מתחדש

התחדשות פנימית - במידות, בהסתכלות בצמיחה פנימית...

יש חידוש הבריאה, לימות המשיח ובכל רגע ורגע...

להתעורר לתיקונו לא בליאת ברירה אלא מתוך רצון והבנה

זוהר : הציווי לך לך הגיע אחרי התעוררות של אברהם - מתוך התעוררות למטה יורד השפע מלמעלה

לך לך לעצמך - לעצם קדושתו לאמת לאמיתה

השגת האמת בפנימיותך כדרך חיים

המשקל של "מה אומרים עלי" עיכוב בגילוי האלוקות

מהפך - במשקל בין מה חושבים עלי למה ה' חושב עלי...

להיות בתפילה תמידית קבועה.

ככל שאתה עולה במדרגות אתה יכול להתקרב יותר למקומות נמוכים

@$@ ניגון של יהודה @$@$

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו