אורי - בעל היומהולדת משתף - קשר עם החבורה, נתינת מקום לעצמי

תלמיד - זו המחוייבות לקבל ולהתחדש

זריזות - כשאין פער בין ההבנה הפנימית ליישום

מחויבות ונאמנות פנימית למה שה' רוצה ממך בזמן הזה

הצורך בגבולות, מעבר מצמצום פנימי להרחבה פנימית

עיצה - בחנוני בזאת - 40 יום התבודדות, בוודאי יהיה שינוי לטובה

בשם כל ישראל....

2 שירים של אלוני....

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו