זיווג דרך שיחת חברים והולדה - חיזוק המעגל

ימי בין המיצרים - כל רודפ-יה השיג-וה

אור לעתיד לבוא שבא כדין/ דרך כלי אבלות / געגוע

השבר מדגיש את החסרון - שעתיד להפוך לימים טובים

ההלכות כלים לגילוי האור הגנוז בזמן

האור הנעלם (חושך), יותר גבוה מהאור הגלוי

מה שאתה משיג הוא רק רמז למה שעוד מחכה לך

2 דרכים להשיג תחושת האור

1. שמחה ויום טוב

2. הרגשת חסרון/מעורר געגוע - תחושת ההעדר דרך להתקשר עם האור שעוד לא התגלה

להתקשר לזמן

החסרון הינו כח הדוחף את המציאות לשלמותה

תחושת החסרון עדין מורגשת כבעייה

החסרון - כבר מהווה את החיבור לנשמה

הפשטת החסרון החיצוני ולהתחבר לחיסרון השורשי, ובכך ניתן להתחבר לחיסרון בית המקדש

כל חסרון הוא בנייה למקום הבא - ויש קשר בין גודל תחושת החסרון לעוצמת תחושת המילוי / ההשלמה

יה - כל רודפי - יה

איה מקום כבודו - מושך אור לעתיד לבוא

-> אני לא מרגיש את החסרון - סוד החלקיות - השגת הלב הקטנה

למצוא קשר במרחב הרגעי - ולעשות ממנו עניין - צריך פניות וריכוז - הנהגה חיצונית ופנימית

פניות ונוכחות לקבל את האור

קבלת שבת

@& ניגון @&

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו