קבצן - אין לו אלא מה שנותנים לו

הבן מקבל את המלכות בחייו

איפה אני מאבד את המלכות שלי ?! מול מי ?

לשמור את המרכז הפנימי והקרבה לה'

נפילה - חכמה והגיון - להשכיל פילוסוף - חכמת הטבע - הצורך להבין

עליה - גילוי ה' - חכמת לב - מגלה מכל מצב את המפגש עם ה'

הכלי לחכמה - תמימות

קשר פשוט עם ה' - זה העיקר (בלי התחכמות)

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו