הקיצו ורננו י׳ שבט תשע״ח - קליפ - בציון האבות הקדושים

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו