שלבים בקשר עם עצמי ועם ה'

חוש הומור עם עם החלקים הלא מבוררים - מראה על השלמה

הארת אלול - נותן בים דרך

מוהר"ן ו' - קרא אל יהושע.

עבודה מול הכבוד - כל יהודי הוא לבוש של גילוי ה' - שחרור הכבוד של "האני" מאפשר גילוי שלו

תשובה על תשובה

תשובה מתמדת - דרך חיים - התקרבות למקורות שלי

הנחייה מודרכת - קשר עם ה'... איך זה נראה...איך זה מרגיש

שיתופים של חברים על התרגיל.

מה שעולה בצורה פשוטה ממך - זאת הנק. שלך - (בלי שכל)

מה הלב מספר לנו...

ניגון

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו