סיפור קרליבך - גוד פורים

4 מצוות / צינורות החג

טללי חיים - עד דלא ידע - סילוק הדעת מהאדם

השגה למעלה מטעם ודעת - עיקר הידיעה שלא נדע

מ"אם הדרך" - למשוך אור לימים

הדעת של התגלות ההסתרה - אור מתוך החושך

ברור הנקודה העצמית ע"י עמלק

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו