יאיר פרג משתף על האזכרה של אבא

יאיר מספר על משפחה וילד

ויגש : מפגש בין משיח בן יוסף למשיח בית דוד - לברור ה' בעולם

קרליבך - ויגש חורש בקוצר - התאחדות

חורש - יהודה, תפילה, אי ידיעה, הפיכת אדמה, לשם מה ?! - דרך ומצפה

קוצר - יוסף, תורה, קוצר תוצאות ותבואה

* זיהוי הטוב גם בתהליך וגם בקצירה * 

כשאני מתפלל בדרך אני כבר קוצר את הפירות

קרליבך - לחיות בלי להרגיש את התורה וה' - גוואלד

ייחוד - התקשרות, יש הבדל בין פתרון לקשר

קשר של אמת זאת המטרה 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו