"ראה שאין פתחיהם זה כנגד זה"

2 לומדים זה עם זה - לא זה כנגד זה

מודה על האמת ודובר אמת בלבבו

ציר של גילוי האמת

פה - פתח - משם הדיבור יוצא

ולימודם לא זה כנגד זה...

"לא הביט און ביעקב" - מחוייב להסתכל רק על הטוב

לשים משקל על בני בכורי ישראל

להסתכל על הפגמים מתוך גדלות - הם לא שייכים אליך

* לראות שאני מזייף - זה לב נקי *

"אין עם לבדו ישכון " - מסתירים עצמם בצל כנפיו תמיד - ע"י זה בטוחים

שפיכת נפשו מול ה' - הכנסת בטחון לחיי

כיסופים וגעגועים לה'

ה' שואל אותך - "באמת ?!"

הרב קוק - להתבסס ולהתקדש מבפנים - התבודדות פנימית - מחוייב לפנימיותו

פןעל בעולם לפי פועלו עם עצמו - אושר הריכוז - ריכוז הרוח

הוד המנוחה הפנימית

@# ניגון @#

אבדת בת מלך

איך יום אחד איבדת...

לעורר את הרצון - בין בעליות בין בירידות

לשמור על פנימיות ערה

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו