ואהבת לרעך כמוך - אני ה' - להרגיש אהוב

בני מחשבה טובה אות יא (ע"מ 26)

הרגשת האמת - יש בורא לעולם

צריך לזעזע את הלב...

עבודה => מגע חי - קרוב - מורגש

קלות וקלושות - להוציא ולהרחיב - להוליד הרגשה

דעת שמולידה

@$@ ניגון אלוני @%@

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו