פסח - עת רצון וזמן של חירות - השפעה מלמעלה למטה

פסח - התהוות עם ישראל - כלי - חסד

שבועות - קבלת התורה - אור - תפארת

סוכות - סוכה - המשכת האור לכלי - גבורה

חירות - מציאת חיות מעצם החיים ולצאת משעבוד הזמן והגשמיות לחרות פנימית אלוקית

גאולה - קילוף שכבה חיצונית וחשיפת העצמיות ואור הנשמה בהדרגתיות - לעצמך

גילוי נשמתי מתחדש

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו