בכל הימשכות שלנו - יש ניצוץ אלוקי

הנחייה מה' (בת מלך) - להתגעגע - ואז אין תלות בעשייה

עינוי הוא ביחס לנפש - הסף הינו הקיבעון / ההרגל

שינה - ללא מודעות, עירנות - להיות ערני למקום חדש

היכן אני בעולם ?!

יובל משתף על התשובה...

הרהור של תשובה - להיות עצמך באמת

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו